ساعت کاری : 9 – 20 همه روزه درخدمت شما هستیم.

آدرس گلباغ : استان مرکزی_شهرستان محلات

شماره تماس : 09186307249 عباسی (پشتیبانی سایت و مسئول فروش)
شماره تماس : 09187655880 فیروزی(خرید عمده )
شماره تماس : 09353260898 صدوقی (مارکتینگ)
شماره تماس : 08643324483(شماره دفتر)

پست الکترونیکی و ایمیل: info@golbaghfirouze.com

انتقادات و پیشنهادات