نمایش دادن همه 36 نتیجه

نمایش 9 24 36

پرلیت

8,000 تومان13,000 تومان

پیتماس

25,000 تومان40,000 تومان

خاک آماده کاشت (کشت)

12,000 تومان

روغن ولک با سولفوناسیون 92%

12,000 تومان

سم حشره کش

10,000 تومان40,000 تومان

سم حشره کش (خرید عمده)

300,000 تومان

سم قارچ کش

10,000 تومان40,000 تومان

سم قارچ کش (خرید عمده)

300,000 تومان

سم کنه کش

10,000 تومان40,000 تومان

سم کنه کش (خرید عمده)

300,000 تومان

سم مخصوص حشرات خاکی در گلدان یا باغچه

10,000 تومان40,000 تومان

سم مخصوص حشرات خاکی در گلدان یا باغچه (خرید عمده)

300,000 تومان

کود آهن

10,000 تومان40,000 تومان

کود آهن (خرید عمده)

300,000 تومان

کود اسید هیومیک

11,000 تومان

کود افزایش شاخ و برگ گیاه

10,000 تومان40,000 تومان

کود افزایش شاخ و برگ گیاه (خرید عمده)

175,000 تومان

کود برگ و بوته (کود مخصوص برگ دهی)

10,000 تومان40,000 تومان

کود برگ و بوته (کود مخصوص برگ دهی) (خرید عمده)

175,000 تومان

کود پتاس بالا

11,000 تومان

کود جلبک دریایی

11,000 تومان

کود ریشه زایی

10,000 تومان40,000 تومان

کود ریشه زایی (خرید عمده)

200,000 تومان

کود ضد تنش و محرک رشد

11,000 تومان

کود فسفر بالا

11,000 تومان

کود کاکتوس

10,000 تومان40,000 تومان

کود کاکتوس (خرید عمده)

200,000 تومان

کود کامل یا 20-20-20 (سه بیست)(خرید عمده)

175,000 تومان

کود کامل یا 20-20-20 (کود سه بیست)

10,000 تومان40,000 تومان

کود گلدهی

10,000 تومان40,000 تومان

کود گلدهی (خرید عمده)

175,000 تومان

کود نیترات کلسیم

10,000 تومان40,000 تومان

کود نیترات کلسیم ( خرید عمده )

175,000 تومان

کوکوپیت

20,000 تومان35,000 تومان

مشخصات کامل برای خرید سم حلزون + [قیمت و طریقه مصرف]

10,000 تومان

هورمون ریشه زایی گیاه

20,000 تومان